Dlaczego warto powierzyć mi swoją księgowość

Jakość

Moje biuro współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych księgowych w kraju. Biuro jest Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki
w Rachunkowości.

Rzetelność

Za podejmowane zlecenia biorę pełną odpowiedzialność, posiadam wymagane rozporządzeniem ubezpiecznie z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Powierzone zlecenia wykonuję z zachowaniem terminowości, staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Doświadczenie

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach podatkowych dla podmiotów polskich
i zagranicznych. Poza przedsiębiorcami obsługuję również stowarzyszenia, fundacje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Biuro obsługuje klientów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Praca księgowa odbywa się za pomocą profesjonalnego programu księgowego, umożliwiającego elektroniczne przesyłanie plików do organów podatkowych oraz ZUS.

Anna Karwacka

O mnie

Jestem absolwentką kierunku Rachunkowość i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiadam certyfikat Ministra Finansów, nr 47168/2010, uprawniający do usługowego prowadznia ksiąg. Od wielu lat z pasją wykonuję zawód księgowej, dbając o powierzone mi przez klientów czynności księgowo – podatkowe. Po wieloletniej pracy w biurach i kancelariach podatkowych otworzyłam własne biuro i stworzyłam zespół współpracowników, którzy są specjalistami z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, tak aby profesjonalnie wspierać prowadzoną przez Państwa działalności gospodarczą.

Cennik

Usługi

Biuro świadczy kompleksową obsługę w zakresie ksiąg rachunkowych, książki Pi R, ryczałtu, karty podatkowej oraz zagadnień kadrowo-płacowych. Pomagamy przy zakładaniu nowej działalności, reprezentujemy klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS. Gwarantujemy pełną poufność powierzonych informacji, kierując się zasadami etyki zawodowej. Na życzenie klienta odbieramy dokumenty z jego siedziby.
Księgi rachunkowe
Uncategorized

Księgi rachunkowe

– księgowanie operacji gospodarczych z zastosowaniem planu kont – sporządzanie Rachunku Zysków i Strat, Bilansu – prowadzenie rejestrów Vat – prowadzenie ewidencji środków trwałych – przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych – sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego – sporządzanie indywidualnych wzorów sprawozdań dla klienta

Księgi przychodów i rozchodów
Uncategorized

Księgi przychodów i rozchodów

– prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów – sporządzanie deklaracji Vat, Vat-UE – sporządzanie zeznań rocznych PIT – ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Ryczałt ewidencjonowany
Uncategorized

Ryczałt ewidencjonowany

– prowadzenie ewidencji przychodów – prowadzenie rejestrów Vat – sporządzanie deklaracji Vat, Vat-UE – sporządzanie zeznań rocznych PIT – ustalanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy

Listy Płac, ZUS, PFRON
Uncategorized

Listy Płac, ZUS, PFRON

– sporządzanie dokumentacji kadrowej, w tym umów o pracę, zleceń i o dzieło – sporządzanie list wynagrodzeń – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz US – prowadzenie akt osobowych na życzenie klienta oraz dokumentacji pracowniczej – obsługa dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Deklaracje podatkowe, zeznania roczne
Uncategorized

Deklaracje podatkowe, zeznania roczne

– sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i zeznań rocznych wymaganych przepisami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Intrastat
Uncategorized

Intrastat

– sporządzanie miesięcznych obowiązków sprawozdawczych do Izby Celnej o zrealizowanych wywozach i przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

Kontakt

Skontaktuj się aby uzyskać szczegółowe informacje

Znajdziesz mnie pod adresem

ul. Józefitów 6/3, 30-039 Kraków

ul. Nowy Świat 18/1, 34-700 Rabka Zdrój

Zadzwoń

Anna Karwacka
+48 603 671 552
Pon - Pt, 9:00-17:00

Formularz kontaktowy