Uncategorized

Księgi rachunkowe

– księgowanie operacji gospodarczych z zastosowaniem planu kont – sporządzanie Rachunku Zysków i Strat, Bilansu – prowadzenie rejestrów Vat – prowadzenie ewidencji środków trwałych – przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych – sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego – sporządzanie indywidualnych wzorów sprawozdań dla klienta

Z anna-karwacka, przed
Uncategorized

Listy Płac, ZUS, PFRON

– sporządzanie dokumentacji kadrowej, w tym umów o pracę, zleceń i o dzieło – sporządzanie list wynagrodzeń – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz US – prowadzenie akt osobowych na życzenie klienta oraz dokumentacji pracowniczej – obsługa dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Z anna-karwacka, przed